הודעה להורים

הורים יקרים,
אנו שמחות לבשר על פתיחת הרישום לשנת לימודים תשע"ח.
הרישום יפתח ביום ראשון ה-2/4/2017 ויסתיים ביום 25/4/2017.
ההרשמה למעונות מתבצעת במעון עצמו.
לרשימת מעונות נעמת בקרבת מגוריכם נא לחצו כאן.
משפחת נעמת פורשת היום את זרועותיה ומחכה לכם ולילדיכם, לחבק אתכם ולהמשיך ולדאוג לכם באהבה ובמקצועיות.
פרטים נוספים על מעונות נעמת תוכלו למצוא באתר האינטרנט של נעמת, בכתובת: https://www.naamat.org.il/
פרטים לגבי הנחיות משרד העובדה והרווחה בכל הקשור לרישום ,ניתן למצוא בכתובת:
http://economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Pages/MeonotYom.aspx.

לגבי ילדים ממשיכים, אנא לתשומת לבכם:
ילדים שאינם קלוטים עדיין  בשנת הלימודים הנוכחית, תשע"ז, במוקד טלאול, לא יחשבו כילדים ממשיכים לקראת הרישום בשנה הבאה, תשע"ח. במעונות בהם יקיימו ועדות קבלה לא תינתן להם קדימות למעון. לכן  יש להירשם מידית לשנה זו כדי שהרישום למעון היום לשנת תשע"ח יהיה תקף ללא ועדות קבלה.

להלן מהודעת משרד העבודה והרווחה בנדון:
לתשומת לבכם! במסגרת וועדות הקבלה לשנת תשע"ח יוגדרו ילדים כממשיכים אך ורק בהתקיים התנאים הבאים:
הם נקלטו במערכת המשרד עם דרגה (לרבות דרגה 12).
הם מופיעים ביומן הנוכחות הממוחשב ו/או קלוט במערכות של טלאול עד סוף חודש 04/2017 בסמל הרלוונטי בו הם שוהים.
לכן יש להנחות את כל ההורים:

הורים שטרם מילאו את השאלון המקוון וילדם טרם נקלט עם דרגה במערכות המשרד מחויבים למלא את שאלון באתר בדחיפות, גם אם ההורים לא זכאים לדרגת סבסוד. במקרה כזה יש לסמן ויתור במקום המיועד לכך בשאלון (ולצרף מסמכי חובה בלבד: טופס אישור קבלה למעון/משפחתון וצילום ת.ז. אם, כולל ספח פתוח).
הורים שילדם שוהה במסגרת ולא השלימו מסמכי חובה ולכן לא נקבעה להם דרגה כלל, יש ליצור קשר בדחיפות עם המוקד על מנת להשלים המסמכים החסרים

מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל.

מצפות לכם. להתראות!

כיצד נרשמים? 

 

פניות הציבור
טל: 03-6921988 | 03-6921989
דוא”ל: shilons@naamat.org.il
הנהלת רשת המעונות לגיל הרך
טל: 03-6921971/2
דוא”ל: meonot@naamat.org.il