הודעה להורים

הורים יקרים,

אנו מבקשות לעדכן כי בכנס חירום של מפעילי מעונות היום המפוקחים, הוחלט לא לפתוח את המעונות ב- 2/9/18 בתקני העבודה הקיימים היום.

בכנס שהתקיים בהובלת הארגונים המפוקחים הגדולים- נעמת, ויצו, אמונה, נשי חירות, נאות מרגלית ובית יעקב, בו השתתפו מפעילים של מעונות יום מפוקחים מכל המגזרים , הוחלט בלית ברירה כי לא ניתן לפתוח את שנת הלימודים הקרובה לנוכח המצוקה המתמשכת  בתחום מעונות היום, הכוללת מחסור קיצוני במטפלות , תנאי העסקה בלתי הולמים, תקינה שאינה מאפשרת מתן מענה ראוי לתינוקות ולפעוטות ובעיות מהותיות נוספות.

המצב במעונות המפוקחים אצל המפעילים הגדולים, הבינוניים והקטנים דומה והקשיים זהים לכל המעונות. לכן נשלחו מכתבים לממשלת ישראל ( ראש ההמשלה, שר העבודה והרווחה ושר האוצר) מטעם המפעילים מעונות יום מפוקחים, בנדון.

אנו קוראות לכם ההורים, להצטרף למאבקנו למען בטיחותם ובריאותם של "אזרחי המדינה בגילאי לידה עד 3 שנים".

אנו מבינות את המצוקה שלכם ההורים (ושלנו) ,ואת הצורך להתחיל את שנת הלימודים כסדרה.
צר לנו על כך.

אנו בטוחות כי המטרה חשובה ואי פתיחת שנת הלימודים תהווה מנוף לשינוי המדיניות של ממשלת ישראל לטובת ענף מעונות היום.