מעונות רב תכליתיים

>>מעונות רב תכליתיים

פעילות נעמת עבור משפחות בסיכון

 

נעמת מפעילה 42 מסגרות ייחודיות בכל רחבי הארץ, 02 מעונות רב תכליתיים, וארבעה מעונות בהם פועלת תכנית "מסיכון לסיכוי"

מטעם התכנית הלאומית בהתאם לאיתור התערבותבנוסף פועלות במעונות נעמת תכניות צרכים מוקדם שנעשה בשיתוף הרשויות המקומיות.

מעונות רב תכליתיים

מעון רב תכליתי הינו מעון יום אינטגרטיבי לילדי אימהות עובדות לילדים המופנים ע"י שירותי הרווחה . המעון מטפל בילדים בגילאים 3 חודשים עד 6 שנים, במצב של סיכון ופגיעות וכן מטפל בבני משפחותיהם.

רציונל המעון הרב תכליתי הוא להוות בית פתוח להורים, לעודד אותם להשתתף בפעילות

היומיומית של הילדים.

מטרת המעון היא לקטוע את מעגל המצוקה הבין-דורית של משפחות לילדים במצבי סיכון, פגיעות וסכנה בגיל הרך, ובתוך כך לשפר את היחסים בין הילדים לבין הוריהם.

הטיפול במעון מכוון הן לילדים הן להוריהם והמסגרת רואה בהם שותפים בקביעת התוכנית ומעורבים בביצועה.

הצוות העובד במסגרת ומלווה אותה מטעם הארגון: מפקחת חינוכית, רכזת מעונות, מנהלת

המעון, גננת, מטפלות, מבשלת, עובדת סוציאלית וצוות טיפולי רב מקצועי המתוקצב מכספי הסל המשלים.

הצוות המלווה את המעון מטעם הממשלה: מפקחות משרד העובדה, הרווחה והשירותים החברתיים,, מדריך ראש צוות של המחלקה לשירותים חברתיים, בעלי תפקידים מהמחלקה לשירותים חברתיים הקשורים לתחום ילדים בסיכון ונציגי השירותים הרלוונטיים מהקהילה.

המעון פועל מ- 7:00 בבוקר ועד 19:00 בערב. המסגרת היא גמישה ושעות השהות של כל ילד נקבעות בהתאם לצורך ולתכנית הטיפולית. בשעות הצהריים מצטרפים ילדים בני 3-6 שנים, מגנים בקהילה, שנזקקות למסגרת נקבעה ע"י שירותי הרווחה.

מפקחות מטעם נעמת משתתפות בהכשרה לממונים על מעונות רב תכליתיים מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והאגף לשירותים חברתיים ואישיים

נעמת מיוצגת ומשתתפת בקביעת המדיניות הארצית למעונות רב תכליתיים לגיל הרך.

פניות הציבור
טל: 050-2030501 (בין השעות 9:00-14:00)|

דוא”ל: mirib@naamat.org.il

הנהלת רשת המעונות לגיל הרך
טל: 03-6921971/2
דוא”ל: meonot@naamat.org.il