naamat

נעמת מפעילה מאז שנת לימודים תשע"ו, בהצלחה רבה, את תוכנית של נעמת+
מעון נעמת+ משלב מקצועיות, מצוינות וחדשנות לצד פיקוח, מוניטין והניסיון רב השנים של נעמת בטיפול בילדים.
בנעמת+ אנו מציעים סל מגוון וייחודי של תוכניות העשרה ותגבור מעבר לסטנדרטים הבסיסיים.

סל פעילויות ההעשרה המוצע כולל מגוון רב כגון:
תפריט בשרי, מגוון חוגים לילדים במהלך שבוע הפעילות במעון, הצגות והפעלות, פעילויות משותפות להורים וילדים, מתנות לחגים וליום הולדת, אלבום סוף שנה ותיעוד צילומי לאורך השנה, הרצאות להורים המותאמות לגיל הרך במגוון נושאים, גינה לימודית ועוד.

תוכניות נעמת+ הינן בתוספת תשלום. התשלום מורכב משכר הלימוד שנקבע על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, כמפורט בערכת הרישום, ובתשלום נוסף בגין השירותים הנוספים.
ההורים והצוות משבחים את התוכנית ואנו מקבלים, באופן שוטף, משובים מצוינים מההורים שילדם מקבל סל פעילות עשיר ומהנה זה.

פניות הציבור
טל: 050-2030501 (בין השעות 9:00-14:00) |
דוא”ל: mirib@naamat.org.il
הנהלת רשת המעונות לגיל הרך
טל: 03-6921971/2
דוא”ל: meonot@naamat.org.il