פניות ציבור

 

לפניות הציבור תוכלו לפנות בטלפון או למייל 

contct

טלפון: 03-6921988 | 03-6921989

מייל: shilons@naamat.org.il