אקטיביזם

>אקטיביזם

בינואר 2013 קיימה נעמת את המושב הרעיוני הראשון של ועידתה לאחר תחילת כהונתה של יושבת הראש החדשה גליה וולוך.

במסגרת המושב הרעיוני שנערך במתכונת שולחנות עגולים החליטה הועידה להתמקד בחמישה דגלים אשר יהוו הבסיס לפעילות הציבורית של נעמת במהלך הקדנציה כולה.

להלן חמשת הדגלים:

  • עולם עבודה תומך משפחה
  • 51% ייצוג לנשים
  • שכר שווה לנשים
  • שוויון לנשים בנישואין ובגירושין
  • חינוך לשוויון מגדרי כחלק מתוכנית הלימודים