גב' נתניהו!

 אנחנו מבקשות ממך להשמיע את קולך. אינך עוד אימא, קחי אחריות.

הציפיות לאמירה ציבורית נוקבת, ברורה וערכית.