חדשות ואירועים

>>החוק להפללת צרכני הזנות

החוק להפללת צרכני הזנות

יו"ר נעמת, גליה וולוך, אמרה בתגובה להמלצות הוועדה הבין-משרדית: "אני סבורה כי יש לתמוך בהצעת החוק להפללת צרכני הזנות על אף הקושי שיתעורר באכיפה ולמרות כל ההסתייגויות מפנייה לאפיק הפלילי. בחקיקת חוק כזה יש משום אמירה ערכית ומוסרית חזקה וחשוב שייאמר על ידי המדינה באופן שאינו משתמע לשתי פנים שהזנות אינה גזירת גורל שצריך להשלים איתה. צרכני הזנות צריכים להבין את המשמעות של המעשים שלהם ולדעת שבצד השני נמצאות נשים מוחלשות אשר ברוב המוחלט של המקרים אינן עוסקות בזנות מרצונן החופשי.

החוק אינו בא להחליף את כל הפעולות האחרות שהמדינה צריכה לנקוט בו זמנית ובהן בראש ובראשונה חינוך ערכי, מניעה וכן טיפול בקורבנות המתדרדרות לעולם האפל והנצלני הזה. החוק אף מציע הקמת מערך שיקום וסיוע לקורבנות הזנות והסחר בנשים וכל זאת כמובן מבלי להפסיק לרדוף את סוחרי האדם באשר הם".