חדשות ואירועים

>>שנת לימודים מוצלחת!

שנת לימודים מוצלחת!

משפחת נעמת מאחלת לכל האימהות, האבות, התלמידות והתלמידים מהגיל הרך ועד י״ב, שנת לימודים פורה ומוצלחת!