הצוות הניהולי

>>הצוות הניהולי

marcelatiasמרסל אטיאס בלעיש
מנהלת אגף ארגון ומרחבים
etico@naamat.org.il
03-6921986

leaעו"ד לאה הדסי
יועצת משפטית ומנהלת מחלקת נכסים
hadassil@naamat.org.il
03-6921980

orlybitiעו"ד אורלי ביטי
יו"ר אגף פרויקטים מיוחדים
orlybitty@gmail.com
03-6921942 | 03-6921931

מירי בן יואב
אגף פניות הציבור
mirib@naamat.org.il
050-2030501

nurittenenbaumנורית טננבוים
מנהלת רשת הגיל הרך
meonot@naamat.org.il
03-6921915 | 03-6921971
03-6921972

tovasinaiטובה סיני
מפקחת פדגוגית ארצית
tovas@naamat.org.il
03-6921908

minashefiרו"ח מינה שפי
מנהלת רשת חינוך
minas@naamat.org.il
03-6921973

yaronmelechרו"ח ירון מלך
מנהל מחלקת כספים
yaron@naamat.org.il
03-6921993 | 03-6921948
03-6921992

shirlishavitשירלי שביט
מנהלת מח' הבינלאומית
shirlisha@naamat.org.il
03-6921905 | 03-6921970
03-6921904

nomanאמיר גרינברג
מנהל מח' בינוי
binuy@naamat.org.il
03-6921912

galiעו"ד גלי עציון
מנהלת מחלקת ייעוץ וחקיקה
gali_ek@hotmail.com
03-6921949

nomanעו"ד אידית טיטונוביץ
מנהלת הלשכות המשפטיות
edith@naamat.org.il
03-5254422

eyalagalili עו"ד איילת גלילי
יו"ר אגף ספורט וגמלאיות
galilia@naamat.org.il
03-6921242

oritironעו"ס אורית עירון
מנהלת המחלקה לאלימות במשפחה
Iron_o@mail.tel-aviv.gov.il
03-6492469

carmelכרמל איתן
דוברת נעמת
naamat@naamat.org.il
03-6921961 | 03-6921990

dazyדייזי פרידמן
מנהלת לשכת יו"ר נעמת
desi@naamat.org.il
03-6921982