מרכז נעמת יתכנס לבחירת יו"ר העמותה.

מרכז נעמת יתכנס ביום 30.4.19 בשעה 13:30 בתל אביב לבחירת יו"ר העמותה.